Đừng Hỏi Vì Sao

Đừng hỏi trần gian đã hãi chưa
Búa liềm Các Mác của năm xưa
Bởi trên thế giới ngày nay ấy
Chỉ còn ba nước Cộng lưa thưa.

Đừng hỏi vì đâu Cộng vỡ tan
Bạo tàn bạo phát chốn dương gian
Bởi vì chủ nghĩa đầy man rợ
Lấy xác người xây cái địa đàng.

Đừng hỏi vì đâu giống Lạc Long
Kiêu hùng bất khuất bốn nghìn năm
Cam đành chịu xích xiềng nô lệ
Trao đời cho bác đảng phi nhân.

Đừng hỏi về đâu tên ác ma
Thây dầu được ướp giữa hương hoa
Hồn đã đọa đày nơi hỏa ngục
Đời đời kiếp kiếp chẳng ngày ra.

Đừng hỏi vì sao Cộng Vẹm nam
Vẫn còn lây lất cõi nhân gian
Hãy nhìn dân Việt đang ngầy ngật
Vô cảm, thờ ơ, với nước non.

https://fdfvn.wordpress.com