Đau Xót Đầu Năm 17

Đầu năm Mười Bảy xót quê hương
Ai oán hờn oan dậy bốn phương
Duyên hải miền Trung vùng chết chóc
Đồng bằng Nam bộ đất thê lương
Tai người giáng xuống cơn tang tóc
Ách đảng tròng lên nỗi đoạn trường
Tổ Quốc bao giờ qua vận hạn
Hay là chết đắm giữa tai ương?

https://fdfvn.wordpress.com