Khi Đồng Tiền Lên Tiếng

Khi đồng tiền lên tiếng
Nhân nghĩa biệt mù tăm
Luân thường và đạo lý
Chỉ còn là dư âm

Khi đồng tiền lên tiếng
Con người nhảy cuồng điên
Theo điệu khèn ma quái
Quên nguồn gốc tổ tiên

Khi đồng tiền lên tiếng
Thế giới dậy cuồng phong
Chánh tà không ranh giới
Thù cũng hóa tri âm

Khi đồng tiền lên tiếng
Nhân loại nổi tà tâm
Phật Chúa đều đi vắng
Và ác quỉ xuống trần.