Ý Xuân

Xuân đến đây rồi ai có hay?
Rét thôi tê buốt cóng thân gầy
Nắng lên sưởi ấm lòng băng giá
Xua hết sương mù tan hết mây

Xuân đã về như khách lãng du
Gót hài vạn dặm bước êm ru
Để người viễn xứ còn ngơ ngẩn
Xuân đến rồi sao? Xuân đấy ư?

Xuân đến đây rồi xuân vẫn xuân
Với tình xuân thắm ý xuân mừng
Với hoa xuân nở ngàn hương sắc
Và bướm xuân vờn đôi cánh nhung

Nhưng thiếu NGƯỜI xuân vẫn não nề
Vẫn buồn da diết nhớ lê thê
Nghìn trùng xa cách làm sao nhắn
Ta vẫn tròn thương vẹn ước thề.

https://fdfvn.wordpress.com