Nếu Không Có Ngày Giải Phóng

Nếu không có ngày “giải phóng”
Đất nước bây giờ ra sao?
Nếu không có ngày “giải phóng”
Miền Bắc, Miền Nam thế nào?

Miền Bắc xã hội chủ nghĩa
Đã xây vô sản địa đàng
Hợp cùng Phi đên, Kim Ủn
Làm ba Chí Phèo thế gian

Xã hội sau bức màn sắt
Chính sách kinh tế chỉ huy
Khẩu phần cân đo đong đếm
Con người khắc khổ man di

Chỉ riêng các ngài lãnh tụ
Đảng, đoàn, và đám ngoại vi
Là như ông hoàng bà chúa
Sung sướng không thiếu thứ gì

Miền Nam tự do nhân bản
Vươn mình tỏa sáng trời đông
Cùng với Đại Hàn Nhật Bản
Gọi là Châu Á Tam Long

Người dân làm chủ đất nước
Chế độ đa đảng phân quyền
Phục vụ giống nòi tổ quốc
Cuộc đời hạnh phúc thần tiên

Miền Nam phú cường hưng thịnh
Không quên Miền Bắc lầm than
Bao lần đề nghị thống nhất
Mấy lần đảng Cộng từ nan

Hai miền đối nghịch phát triển
Miền Bắc đói rách triền miên
Miền Nam hạnh phúc giàu mạnh
Như là Nam Bắc Triều Tiên

*

Nhưng đã có ngày “giải phóng”
Đất nước bây giờ ra sao?
Mọi người đều trông thấy rõ
Nói ra chỉ nỗi nghẹn ngào…

Ôi cũng chỉ vì giải phóng!
Mà mất dân chủ tự do
Mà sa vào tay giặc Hán
Mà tiêu tan cả cơ đồ.

* Fidel Castro và Kim Jong Un

https://fdfvn.wordpress.com