Tự Hào Việt Nam

Tự hào quá đỗi Việt Nam ơi!
Mơ ước hôm nay đạt được rồi
Chiếc cúp ao làng môn bóng đá
Xứ mù thằng chột đã lên ngôi

Lễ tắm Hồ Phật

Tự hào quá đỗi Việt Nam ơi!
Có bác gian manh nhất cõi đời
Tay sai hạng bét phường quốc tế
Tội đồ số một nước dân tôi

Tự hào quá đỗi Việt Nam ơi!
Có đảng ma cô mặt bôi vôi
Chẳng còn biết chi là liêm sĩ
Bám chặt quyền uy chẳng chịu rời

Tự hào quá đỗi Việt Nam ơi!
Nhân loại từ lâu bỏ Cộng rồi
Riêng dân tộc tôi còn “kiên định”
Xây cái địa đàng quyết chẳng thôi.

http://fdfvn.wordpress com