Nói Với Lê Duẩn

P

“Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta” (lời Lê Duẩn)

Này Duẩn ác  mày thật  ngu quá lợn
Hệt thằng Hồ thuở rao bán quê hương
Mày đánh Mỹ cho Liên xô Trung quốc
Sao bắt dân đem xương máu lót đường

Cuộc chiến ấy đầy ma trơi quỉ ám
Có gì đâu mà khoác lác khoe khoang
Cuộc chiến ấy là vết nhơ dân tộc
Có gì đâu mà hồ hởi vênh vang

Mày nói ngu nhưng mà mày nói đúng
Mày đánh thuê cho Tàu chệt Liên Xô
Mày đánh thuê phường lưu manh quốc tế
Mày đánh thuê cho chủ nghĩa điên rồ

Nhưng có chỗ mày lộng ngôn quá đáng
Cả loài người đã tởm thuyết tà ma
Đã gớm ghiếc cái thiên đường Cộng sản
Đâu cần gì mầy đánh đấm mà ca

Luận điểm mày cũng sai từ căn bản
Dân tộc ta không một chút đồng tình
Dân tộc ta thành một vật hy sinh
Và hậu quả là giống nòi hủy diệt.