Con Quái Thú Xứ Vẹm

Con quái thú trăm cái đầu gớm ghiếc
Ăn thịt người mấy triệu đã thành tinh
Ngót trăm năm tu luyện động Ba đình
Lắm ma thuật, ngải bùa, và phù phép

Quái thú ấy vốn thuộc nòi Xô viết
Một bầy đàn dòng Các mác Ân dzên
Nuôi trong chuồng của bạo chúa Lê nin
Trùm tội ác trên hành tinh trái đất

Chúa Lê nin từ lâu rồi đã chết
Tượng đài lăn lông lốc cả năm châu
Đảng súc sinh đền tội khắp chư hầu
Dân đuổi đánh bêu đầu bao quái thú

Riêng xứ Vẹm họa tai còn như cũ
Quái thú kia càng hung hiểm bạo tàn
Triệu cái vòi chằng chịt quấn giang san
Hút sành sạch con người và đất nước

Dân xứ Vẹm vì đâu mà vô phước?
Bởi lở lầm nghe một lão gian phi
Sang Liên xô rước quái thú trở về
Đặt chễm chệ lên bàn thờ tổ quốc

Kể từ đó quê nhà như đã mất
Dân tộc say vào giấc ngủ mùa đông
Đất nước chìm trong hiểm họa nô vong
Và quái thú muôn nghìn năm trường trị.

https://fdfvn.wordpress.com