Địa Ngục Trần Gian

Trần gian địa ngục hãi hùng!
Ngưu đầu mã diện hỏi cung con người
Đất trời quỉ ám ma trơi
Sơn hà khỉ đột đười ươi lộng hành
Lăng Hồ một xác chồn tinh
Bùa ma trấn yểm uy linh Tiên Rồng
Trên cao một lá cờ hồng
Búa liềm tắm máu chảy ròng quê hương
Trung ương mười chín ma vương
Liên hoan rượu máu tiệc xương giống nòi
Bốn phương nhung nhúc sâu giòi
Hàng trăm lãnh chúa thay trời trị dân
Dưới tay mấy triệu hung thần
Công an, tự phát, chó săn, côn đồ
Người dân sức yếu thế cô
Như đàn cừu dại trước giờ sát sinh.

https://fdfvn.wordpress.com