Việt Nam Có Gì Để Nói?

Việt Nam ngày nay có gì để nói?
Chiếc cúp ao làng về môn bóng đá
Cả nước lên đồng “đi bão” mừng công 
Cháu ngoan bác Hồ cởi truồng giữa phố

Việt Nam ngày nay có gì để nói?
Một đàn cừu non và bầy chó sói
Cừu non suốt ngày chỉ biết vui chơi
Chó sói kẹp đầu nhai xương roi rói

Việt Nam ngày nay có gì để nói?
Đảng Hồ trở thành đảng cướp rừng xanh
Phía trên góc chéo lưỡi liềm cán búa
Là cái sọ người nham nhở nhe nanh

Việt Nam ngày nay có gì để nói?
Đoàn đảng đua nhau vét chuyến tàu khuya
Trước khi đem nước hầu dâng Hán chúa
Dân tộc vùi đời cốc rượu li bia.

https://fdfvn.wordpress.com