Bất Hạnh Việt Nam

Nhân loại đã ngập chìm trong biển máu
Kể từ ngày cờ quỉ được trương lên
Có cán búa và lưỡi liềm gác chéo
Như tử thần và đao phủ giao duyên

Từ Xô Viết chiếc nôi loài quỉ đỏ
Lệnh Trùm Sò khủng khiếp cả năm châu
“Của cải trên đời về tay vô sản
Công nhân đứng lên chiếm lĩnh địa cầu”

Loài người tởm ghê vi trùng cách mạng
Nhanh chóng hợp đoàn Thế Giới Tự Do
Duy khối Đông Âu ngay đầu sóng gió
Bị cuốn ngập chìm chủ nghĩa tam vô

Nữa phần nhân loại chìm trong bóng tối
Hàng tỉ con người sống kiếp ngựa trâu
Trăm triệu oan hồn tế cờ liềm búa
Ác mộng kinh hoàng ám ảnh năm châu

Riêng nước Việt Nam vô cùng bất hạnh!
Một con vượn người lộn kiếp đầu thai
Sang tận Liên xô rước cờ ác đảng
Đặt lên bàn thờ tổ quốc hôm nay.

https://fdfvn.wordpress.com