Tâm Tình Với Ông Hoa

Ông chống làm chi cho uổng công
Giữa dòng tham nhũng quá mênh mông
Thuyền ông chèo ngược làm sao tiến
Mà bị lật nhào ông biết không?

Tham nhũng từ trên đảng thượng tầng
Căn nhà dột nóc đã bao năm
Chỉ còn chờ một cơn giông bão
Là sẽ tan tành biệt tích tăm.

Bọn chúng bây giờ lo vét vơ
Chợ chiều sắp vãn cướp thời cơ
Đô la đầy túi rồi bôn tẩu
Dâng hiến cơ đồ cho Hán nô.

Cứ thử nhìn chung quanh của ông
Có ai còn nghĩ tới non sông?
Đảng Hồ quyết bám quyền sinh sảt
Dân chúng thờ ơ chẳng bận lòng.

Thôi thế là ông uổng một đời
Một đời theo đảng thuở hai mươi
Đến nay tuổi đã tròn thất thập
Mới nhận chân ra đảng vượn người.

https://fdfvn.wordpress.com