Lạy Phật

Phật ở mười phương con một phương
Một phương sầu khổ chốn vô thường
Mười phương an lạc vùng thanh tịnh
Phật thấy con người thật thảm thương

Phật phán: “Con về ở với ta
Không sinh không tử chẳng đau già
Cõi trời hoa nở hương thơm ngát
Thiên thần múa hát khúc hoan ca

Con biết trần gian đầy ác nghiệp
Luân hồi bể khổ luyến lưu chi
Thôi mau quăng súng gươm đồ tể
Tụng niệm nam mô ngộ tức thì.”

“Lạy phật con còn nợ núi sông
Đáp đền chưa trọn nghĩa cha ông
Quê hương tan nát dân đồ than
Đâu nỡ đành tâm bỏ nước non

Lạy phật con nguyền quyết chí tu
Ngay trên dương thế giữa sa mù
Diệt phường gian ác loài ma quái
Xua vùng đen tối bóng âm u

Bởi chưng con nghĩ ai thành phật
Đều phải làm xong cái đạo người
Nếu mà ích kỷ mua đường vắng
Khác gì cỏ mục với hoa trôi.”