Hỏi Lòng

Dân tộc ta mắc nợ gì với đảng?
Cái đảng búa liềm khốn khiếp sài lang
Ngót trăm năm phải chịu ách hung tàn
Đày đọa mãi, chết dần bao mộng ước

Có phải chăng vì cha ông ngày trước?
Trong tiến trình lấn chiếm xuống phương Nam
Diệt quốc gia, tuyệt chũng giống dân Chàm
Nên con cháu ngay nay đành quả báo

Có phải chăng vì tên Hồ đại cáo
Một giống chồn Pác bó đã thành tinh
Nằm trong hang ma xó tại Ba đình
Nguyền rủa mãi khiến nước nhà mạt vận

Có phải chăng vì dân ta lầm lẫn?
Tưởng búa liềm là cứu cánh tự do
Tưởng sao máu là vì sao giải hạn
Nên giống nòi chìm địa ngục lệ nô.

https://fdfvn.wordpress.com