Quân Đội Nhân Dân Xứ Vẹm

Quân đội nhân zân xứ Vẹm nô
Theo đường kách mệnh lão ma Hồ
Trung thành với đảng cờ liềm búa
Tổ quốc, nhân dân, sá kể nào!

Quân đội nhân zân chuyên đánh thuê
Nhận chìm tang tóc cả trời quê
Du côn quốc tế phường vô sản
Tôi đòi Xô Viết lẫn Trung Huê

Quân đội nhân zân cậy chiến công
Cướp được Miền Nam đảng ước mong
Đảng cưng đảng chiều như con một
Không dám rầy la sợ mất lòng

Quân đội nhân zân là những ai?
Là bầy tướng tá mũ cân đai
Huân chương nợ máu đeo đầy ngực
Vàng bạc đô la thiếu chỗ xài

Quân đội nhân zân làm những gì?
Buôn rừng bán biển với gian phi
Cướp nhà chiếm đất dân cùng khổ
Ăn hết không chừa một thứ chi

Quân đội nhân zân sẽ về đâu?
Từng đàn cú quạ lẫn diều hâu
Lượn trên xác chết người dân Việt
La ré kêu gào cắn xé nhau

Quân đội nhân zân sẽ biến hình
Một bầy ác bá gốc nhà binh
Quay nòng súng bắn vào đầu đảng
Độc chiếm non sông hưởng một mình.

https://fdfvn.wordpress.com