Lá Đa và Đại Cục

đảng sai Ngân đem cái lá đa
dâng ông hoàng đế nước Trung hoa
bạn thân chữ vàng và bốn tốt
đang hung hăng ăn hiếp nước ta

không phải vì đảng thương tổ quốc
nước này đảng hiến đã từ lâu
chỉ đợi ngày lành và tháng tốt
là lão chệt Tàu sẽ rước dâu

chẳng qua đảng sợ dân vùng dậy
phẫn nộ thù trong lẫn giặc ngoài
chung tay quét sạch quân liềm búa
cơ đồ nhà sản sẽ công toi

quả xứng danh Ngân đĩ thập thành
khiến tên trùm hán đại lưu manh
say mê quên mụ Bành lê Viện
lây bệnh si đa khó chữa lành

nhưng sướng cu mà mắt chẳng mờ
Cận Bình đâu phải một tay mơ 
mà sa vào bẫy yêu ma nữ
cứ việc xông lên lấn cõi bờ

hỡi ơi cơ nghiệp nghìn năm trước
như sợi chỉ mành trước gió dông
mà dân tộc Việt còn chưa thức
đứng dậy nhất tề cứu núi sông.

https://fdfvn.wordpress.com