Bầy Chim Xã Nghĩa

Bầy chim uống phải nước đường
Đại đồng thế giới của phường Mác Lê
Lòng chim sung sướng đê mê
Mơ về một cõi phủ phê địa đàng
Bao nhiêu của cải bạc vàng
“Kẻ thù giai cấp” sẽ sang tay mình
Như lời chó sói Lê nin
Và chồn Pác bó Hồ min dỗ dành

Thế rồi mấy chục mùa xuân
Quen hơi chim đã ngấm đường thấu tim
Cáo Hồ bắt cả bầy chim
Nhốt vào lồng sắt búa liềm cờ sao
Nhuộm lông, lột lưỡi, rèn đầu
Thành loài chim vẹt đỏ au hát tuồng
Cho đi bịp bợm nhân quần
Ngợi ca xã nghĩa “tuyệt luân” trên đời

Ôi bầy chim Việt dân tôi!
Tấm thân nô lệ, kiếp người ngựa trâu
Mà nào có biết gì đâu
Đâm thuê chém mướn đi đầu xung phong
Chạy theo một ngọn cờ hồng
Điên cuồng cướp phá non sông của mình
Tiếp tay cùng đảng “quang vinh”
Nhấn chìm sông núi dưới nghìn tang thương.

https://fdfvn.wordpress.com