Công Nhân Vùng Dậy

P

Đảng Vẹm nô vốn lòng tham không đáy
Thò cái vòi bạch tuộc khắp quê hương
Từ thành đô xuống tận đến xóm phường
Hút sành sạch đất đai và tài sản.

Bảy mươi năm đã đến ngày mắc nạn
Khi cái vòi đụng đến giới công nhân
Mà xưa kia cùng giai cấp nông dân
Làm cột trụ cho thành trì của đảng.

Người công nhân “đội tiền phong cách mạng”
Như thời nào đảng bợ tít mù xanh
Ngày hôm nay rớt xuống vỡ tan tành
Rơi hụt hẫng giữa thiên đàng quỉ quái.

Nhìn lại mình vẫn trên răng dưới dái
Vẫn ra công bán rẻ sức cần lao
Oái ăm thay anh đầy tớ năm nào!
Đã chễm chệ tự hào làm ông chủ.

Nhìn bên kia giới nông dân lam lũ
Cũng bẽ bàng bi đát khá gì hơn
Ruộng đất trưng thu, than khóc oán hờn
Xã hội côn an bạo hành trấn áp.

Bao chắt chiu của mồ hôi nước mắt
Tiền để dành không cánh bỗng bay đi
Vào hầu bao ông chủ đại gian phi
Đem chia chác cho quần thần tôi tớ.

Người công nhân bàng hoàng cơn mộng dữ
Và uất hờn căm phẫn đảng vô lương
Bọn vong ân sao bội nghĩa lật lường?
Say quyền thế quên lời thề vô sản.

Kẻ bóc lột thì ra là cái đảng
Đang tham tàn vơ vét cả non sông
Từ ruộng vườn tài sản của người dân
Đến tài nguyên và đất trời tổ quốc.

Người công dân không còn gì để mất
Ngoài kiếp người bị bác đảng nhân danh:
“Giai cấp tiền phong lãnh đạo toàn dân
Làm cách mạng xây địa đàng chủ nghĩa”

Và thành quả là “địa đàng chủ ỉa”
Đầy ruồi xanh chuột bọ đảng hôi tanh
Người công nhân bừng tỉnh giấc vô minh
Cùng đứng dậy xuống đường làm lịch sử.