Cờ Mới Của Đảng

Lá cờ liềm búa oan khiên
Đeo chi đeo mãi triền miên giống nòi
Tử thần từ cõi xa xôi
Đao phủ cắt mạng của thời Liên xô
Được tên giặc nước họ Hồ
Rước về cắm giữa bàn thờ quê cha
Đặt trên tổ quốc sơn hà
Hoang đường cuồng tín như là thần tinh
Thế rồi dựng đảng “quang vinh”
Rêu rao chủ nghĩa Lê nin điên khùng
Tự xưng đệ nhất anh hùng
Đâm thuê chém mướn khắp vùng Á đông.

Ngờ đâu tàn nhẫn hóa công!
Búa liềm gãy đổ giữa lòng Liên xô
Đệ tam tan nát cơ đồ
Đông Âu hệ thống Cộng nô tan tành
Vẹm hồ ngơ ngác nhìn quanh
Chỉ còn lão Chệt lưu manh hung tàn
Trong cơn hốt hoảng bàng hoàng
Ôm chầm lão Chệt kêu van khẩn cầu
Nghĩ tình trung hiếu Hồ râu
Mà thương lũ cháu sầu đau lạc loài
Nguyện vì đại cục lâu dài
Dựng cờ liềm búa trên đài quang vinh.

Chệt Hoa Hoàng đế Tiểu Bình
Một con ác quỷ chằng tinh cõi trần
Thương gì lũ vẹm dã nhân
Bao phen phản trắc, mấy lần đãi bôi
Nhổ ra liếm lại mấy hồi
Toàn là chuột bọ sâu giòi thối tha
Nhưng vì toan tính sâu xa
Phục hưng đế quốc Trung Hoa ngày nào
Thâu hồi lại đất Giao châu
Đặt nền đô hộ dài lâu thiên triều
Bèn truyền phong lũ tiểu yêu
An nam thái thú tiền tiêu biên thùy.

Vẹm ta hồ hỡi khải hoàn
Tạ ơn Hán đế ca vang sơn hà
Rằng thì ta đã gặp ta
Việt nam Trung quốc một nhà anh em
Đứng chung dưới ngọn búa liềm
Dựng xây chủ nghĩa nghìn năm vững bền
Người dân thức giấc nhìn lên
Giữa trời đen tối một nền đỏ tươi
Bên trong một cái sọ người
Trên liềm gác búa miệng cười thê lương
Đầu lâu của Hồ tập Chương
Ghép cùng liềm búa của phường Lê nin
Nay là cờ đảng quang vin.

https://fdfvn.wordpress.com