Qua Cầu Golden Gate

Hai sợi dây khổng lồ
Treo chiếc cầu vĩ đại
Chênh vênh trên thành phố
San Francisco.

Chiếc cầu không có chân
Nhưng chiếc cầu có cánh
Lượn mình trong không gian
Hiên ngang cùng năm tháng.

Hàng triệu người về đây
Từ khắp miền thế giới
Tưởng mình đi trong mây
Trên chiếc cầu diệu vợi.

Tôi bước theo dòng người
Qua cầu cuồn cuộn chảy
Nhìn cảnh vật reo cười
Mà nghe lòng tê tái.

Tôi nhớ nhịp cầu tre
Từ cuối nẻo trời quê
Nơi đây ngày hai buổi
Mẹ gánh gạo đi, về.

Tôi nhớ cây cầu sàn
Trên dòng sông Hội an
Thu nào tươi sắc pháo
Tiễn người em sang ngang.

Những cây cầu đã gãy
Khi giặc Cộng tràn về
Núi xương chìm đất nước
Sông máu ngập trời quê.

https://fdfvn.wordpress.com