Lời Tập Cận Bình

Hai đảo Tây sa Nam sa
Thuộc về lãnh thổ của ta lâu rồi
Từ thời thượng cổ xa xôi
Khai thiên lập địa đất trời u minh
Có con người vượn Bắc kinh
Đi thuyền ra đảo làm tình với nhau
Sinh ra giòng giống ba Tàu
Lập ra nhà nước tự hào Trung Hoa
Đảo kia là của chúng ta
Bao lần chứng kiến ông cha ra, về
Nào là vua Trụ thả dê
Khiến nàng Đắc kỷ đê mê tâm hồn
Nào là Bao tự, U vương
Ngự du ngắm cảnh trùng dương bạt ngàn
Nào Quý Phi với Minh hoàng
Tự tình trên cát chứa chan bao lời
Nào Mao chủ tịch sánh đôi
Cùng nàng Giang thị dưới trời Nam sa
Theo chân có một lão già
Hầu hạ đấm bóp tên là Hồ râu
Họ Hồ nhờ đó về sau
Được phong lãnh ấn chư hầu Nam man
Cái gì là nước Việt nam?
Chẳng qua đất Hán tự ngàn năm xưa
Cũng như hai đảo Song Sa
Đều là lãnh thổ của nhà Hán thôi
Nam nhân chớ có nhiều lời!
Dân ta đái xuống đủ trôi nước người
Nhưng mà đã có đảng ngươi
Biết điều thần phục oai trời bấy nay
Cho nên ta đã nhẹ tay
Từ từ Hán hóa chờ ngày đồng qui.

https://fdfvn.wordpress.com