Chủ Nghĩa Cộng Sản

Rồi sẽ về đâu đất nước tôi?
Dưới quyền thống trị đảng bôi vôi
Một lũ vượn người hang Pác bó
Phụng thờ một chủ nghĩa tanh hôi

Chủ nghĩa này dựng trên máu xương
Do trùm quốc tế đảng ma vương
Từ nơi hang động Liên xô quốc
Vung vãi tràn lan khắp bốn phương

Chủ nghĩa này xây cái địa đàng
Một miền hoang tưởng giữa nhân gian
Con người về lại thời nguyên thủy
Ở lỗ ăn lông sống bầy đàn

Chủ nghĩa này vung ngọn búa liềm
Lá cờ tội ác của âm binh
Từ Âu sang Á gieo tang tóc
Đoạt hồn hàng trăm triệu sinh linh

Chủ nghĩa này xâm nhập nước tôi
Do tên Hồ tặc kẻ tôi đòi
Rước về như ngải bùa sinh tử
Để mà hộ mạng đảng sâu giòi

Chủ nghĩa này nay đã hết thời
Mất đầu lây lất tựa ma trơi
Bởi trùm quốc tế đà banh xác
Nhân quần xa lánh mọi nơi nơi

Chủ nghĩa này riêng tại nước tôi
Vẫn còn dai dẳng kiếp tanh hôi
Bởi vì dân tộc đà vô cảm
Phó mặc quê hương lũ Vẹm bồi.

https://fdfvn.wordpress.com