Lời Thề Giữ Nước

P

Vận đất nước, nghìn cân treo sợi tóc
Phỉ Vẹm hồ toan bán đứng non sông
Đảng Cộng nô đã khốn khiếp đành lòng
Đem xã tắc đổi cái hàm thái thú

Ôi dân tộc bốn nghìn năm bất khuất!
Đàn cháu con của mẹ Việt Âu Cơ
Lâm nguy nan vì một phút dại khờ
Mắc quỉ kế mưu gian Hồ lão quỉ

Ôi tổ quốc giống Tiên Rồng yêu quí!
Có thể nào thành thuộc địa Tàu hoa
Có thể nào đất nước của ông cha
Để giặc Hán và rợ Hồ cướp phá?

Không thể được, quê hương là tất cả!
Tánh mạng này dù vô giá vô biên
Sự sống này dù vốn quí thiêng liêng
Cũng vô nghĩa khi nhà tan nước mất

Nay chúng con trước bàn thờ tổ quốc
Nguyện tiền nhân chứng giám tấm lòng son
Thề hy sinh đến giọt máu cuối cùng
Quyết chiến đấu ngăn rợ Hồ giặc Hán

Xin sông núi hồn linh thiêng soi sáng
Những cõi lòng còn đen tối u mê
Nỡ hại nòi phản quốc phụ tình quê
Mau thức tỉnh quay về cùng dân tộc

Cuộc chiến đấu dẫu một còn một mất
Không sờn lòng đàn con cháu Tiên Long
Quyết xả thân giữ bờ cõi cha ông
Thà chịu chết không làm người mất nước

Cúi nguyện cầu trời cao ban ơn phước
Cho giống nòi Hồng Lạc thoát tai ương
Đuổi Hán nô, diệt quỉ đỏ vô thường
Giành đất nước giữa muôn trùng gian khó.