Ăn Mừng Mậu Thân

Năm mươi năm về trước
Vào mùa xuân Mậu Thân
Con vượn người Pác bó
Ra lệnh tổng tiến công:

“Xuân này hơn xuân qua
Tin vui khắp mọi nhà
Nam bắc thi đua đánh
Phần thắng ắt về ta”

Bầy súc sanh Vẹm phỉ
Được dịp bỏ núi rừng
Kéo nhau về thành phố
Cướp bóc giết tưng bừng

Chúng la ré vang trời
Vận số đã đến rồi
Xuống đồng bằng giải phóng
Chiếm tài sản con người

Chúng tràn lên thành phố
Man rợ và hung hăng
Mạng người xem như ngóe
Giẫm đạp dưới gót chân

Giữa nguy biến phong ba
Người chiến sĩ Cộng hòa
Hiên ngang ghìm tay súng
Bảo vệ nước non nhà

Cộng phỉ chết như rạ
Thây ngập trên đường phố
Xác lấp cả lòng kênh
Trăm nghìn tên tới số

Tổng tiến công Mậu Thân
Thành cuộc đại sát quân
Của Giáp hèn Duẩn ác
Và Cộng đảng vô nhân.

Hồ tặc được hung tin
Thổ ra một đống huyết
Rồi bất tỉnh nằm im
Vài tháng sau thì chết

Kỷ niệm năm mươi năm
Ngày nướng quân Mậu Thân
Đảng ăn mừng chiến thắng
Trên xác Hồ dã nhân.

https://fdfvn.wordpress.com