Bài Ca Đảng Hội 12

Đại hội đảng thứ mười hai
Đường lên chủ nghĩa còn dài còn xa
Khởi hành bảy chục năm qua
Đại đồng thế giới vẫn là chiêm bao
Nhưng nào có sá gì đâu
Càng xa chủ nghĩa, càng sâu ân tình
Tạ ơn Các mác Lê nin
Ông Mao, ông Xít, bác Minh cha già
Công ơn sinh dưỡng đảng ta
Ban cho chức tước, vinh hoa, sang giàu
Đời đời con cháu về sau
Truyền ngôi thế tập công hầu bá vương
Tạ ơn Hán đế Bắc phương
Thay cho Quốc tế dẫn đường vinh quang
Rồi đây nhất thống giang san
Không còn hai nước hai đàng cách xa
Anh em Hoa Việt một nhà
Thờ Mao chủ tịch như là tổ tiên.
Chúc cho tuổi đảng vạn niên
Lá cờ liềm búa trùm lên loài người.

https://fdfvn.wordpress.com