Đoàn Tù Hồng Lạc

Vào giữa lúc nhân quần trên trái đất
Giong buồm thuận mái xuôi bến tự do
Có một đười ươi vai mang xác ướp
Vác búa liềm lội ngược đến vong nô

Nhìn lại kỹ hóa ra là Tổng lú
Con đầu đàn bốn triệu thú hai chân
Đang cố công lèo lái đảng phi nhân
Về cái đích của địa đàng vô sản

Sau lưng hắn một giống nòi khốn nạn
Mắt thẩn thờ như những kẻ mộng du
Chân bước lê trong bóng tối mịt mù
Đi thất thểu dưới lá cờ của đảng

Chung quanh họ là bầy đàn Cộng sản
Gồm mấy trăm con quỉ sứ trung ương
Gần bốn triệu con quỉ nhỏ vô thường
Theo áp giải đoàn tù nhân khốn khổ

Đoàn tù đi dưới bầu trời giông tố
Trong tiếng la quát tháo lũ hung thần
Tiếng roi da vun vút quật vào thân
Tiếng rên siết những con người kiệt sức

Cũng có những nữ tù nhân bất khuất
Đứng kiêu hùng thách thức lũ sài lang
Bị cực hình và đày đọa dã man
Con xa mẹ, vợ xa chồng, khổ ải

Ngót trăm năm, họ còn đi, đi mãi
Đường nhụa nhầy xương máu ngập đôi chân
Đoàn tù nhân la ré khóc vang rần
Đám Vẹm phỉ cai tù cười khoái trá

Chúng nhậu nhẹt rồi say sưa nghiêng ngả
Nước Lạc Hồng chúng đã chiếm non sông
Giống Rồng Tiên chúng đã đoạt linh hồn
Chúng yên chí sẽ đời đời trường trị

Chúng thấy đảng quả mười phần có lý
Khi chọn đường về chủ nghĩa tam vô
Bởi càng xa phe Dân chủ Tự do
Thì bọn chúng càng dễ dàng tác quái.

https://fdfvn.wordpress.com