Bắc Kỳ Trị

Chém cha cái đảng oan gia
Của đám Cộng nô Bắc Hà
Công khai chia lìa dân tộc
Để mà trường trị nước, nhà

Chúng chia dân thành giai cấp
Gieo thù hận Bắc, Trung, Nam
Đảng đoàn giai cấp lãnh đạo
Bắc kỳ thành phần chí tôn

Thế nên trong nền đảng trị
Từ trung ương xuống địa phương
Hoành hành nạn Bắc kỳ trị
Ngang tàn độc chiếm quê hương

Bắc kỳ nắm quyền lãnh đạo
Bắc kỳ giữ ghế chỉ huy
Nam kỳ cầm cu chó đái
Trung kỳ làm thằng cu li

Đảng chỉ tin dân Miền Bắc
Chiếc nôi kách mệnh vượn người
Đa phần con cha cháu bác
Bầy đàn khỉ chó đười ươi

Đảng tung chúng vào khắp nước
Cầm quyền hết thảy cơ quan
Nắm đầu Trung kỳ Nam bộ
Nhất cử lưỡng đắc an toàn…

Cũng như lời con chó lú:
“Chức Tổng phải là Bắc Kỳ”
Hỡi ai mang dòng máu Việt
Trước niềm nhục nước nghĩ gì?

https://fdfvn.wordpress.com