Chó Sủa Trên Xứ Cờ Hoa

Như bầy lạc đà rúc vào bãi cát
Để tránh cơn bão táp xứ Phi Châu
Lũ Vẹm cộng chui đầu vào đống rác
Mac Lê nin ung thối đã từ lâu.

Rõ ràng nhất là khi con chó Lú
Đến Cờ Hoa học dân chủ Hoa Kỳ
Lại tìm thăm mấy đồng cha đồng chí
Của đảng đoàn Cộng sản ở bên ni.

Rồi cao hứng lú giảng bài lên lớp
Đã thuộc lòng từ thuở sủa gâu gâu:
“Đảng Mác Lê vô sản lá cờ đầu
Là đại biểu tiền phong dân tộc Mỹ.”

Lú muốn tỏ với thiên triều hoàng đế
Đang chằm hằm theo dõi Lú đi dây
Rằng hạ thần trung hiếu vẫn còn đây
Giữa đất địch dám ca bài chủ nghĩa.

Ô Ba Ma cũng ngậm ngùi thấm thía:
“Thằng Cộng này hết thuốc chữa rồi sao?”
Phó Bi Đơn thì tức tối nghẹn ngào
Trót ngọng ngịu ngâm thơ Kiều tặng Lú.

Cộng đồng Việt trên khắp toàn thế giới
Giận và buồn cho dân tộc tai ương
Bị đảng Cộng nô man rợ núi rừng
Đang cưởng bách đi dần vào tuyệt lộ.

https://fdfvn.wordpress.com