Quỉ Đỏ Và Thần Tự Do

Quỉ đỏ Vẹm nô dòng cáo Hồ
Thờ thần Lê, Mác, Sít và Mao
Lưỡi liềm cán búa ngâm trong máu
Bắt cả toàn dân lạy sói đầu.

Thánh Mác thần Lê đã phán rằng:
“Đường lên xã nghĩa vững đôi chân
Về miền thế giới không tư bản
Chỉ còn giai cấp của công nhân.”

Bảy mươi năm chẵn cứ lay hoay
Tiến nhanh tiến mạnh hãy còn đây
Vượn người vẫn mãi nguyên người vượn
Vô sản vẫn hoài tay trắng tay.

Quỉ đỏ nhìn sang xứ sở người
Phồn vinh hạnh phúc cảnh an vui
Không cảnh dân oan gào mất đất
Không cảnh lầm than hận ngút trời.

Quỉ đỏ bèn làm chuyến Mỹ du
Hỏi Ô Bà Mã kế sang giàu
Ba Ma bèn chỉ lên pho tượng
Đang đứng uy nghi trên bến tàu.

Quỉ đỏ mon men đến dưới chân
Nhìn lên khuôn mặt của ông thần
Hiền hoà nhân bản và khai phóng
Tay cầm bó đuốc đón di dân.

Vị thần thấy quỉ, cất tiếng chào:
“Này anh quỉ đỏ cháu con Mao
Muốn giàu muốn mạnh không còn cách
Giã từ chủ nghĩa quá tào lao.

Đi theo ngọn đuốc này của ta
Về miền dân chủ cho nước nhà
Về miền tự do cho dân tộc
Dẹp quyền độc trị đảng tà ma.”

Quỉ đỏ nghe xong lạnh cả người
Làm sao mà dẹp đảng đười ươi
Nếu làm như thế là tự sát
Là cả toàn gia sẽ chết tươi.

Quỉ đỏ trở về với quyết tâm
Siết vòng chủ nghĩa xuống nhân dân
Chung tình hiếu nghĩa cùng anh Khựa
Độc đảng trị vì vạn vạn năm.

https://fdfvn.wordpress.com