Vẹm Để Tang Khủng Long

Quốc tế búa liềm thời còn oanh liệt
Có hai tôi tớ đáng mặt công thần
Một con vượn già Pác bó dã nhân
Một con khủng long ngoài khơi nước Mỹ

Vượn Hồ từ lâu đã về chầu quỉ
Sau mấy mươi năm huậy nát sơn hà
Nay nằm trong hang như cái cầu xí
Chỉ huy con cháu cướp bóc quê nhà

Riêng con khủng long một loài bò sát
Ăn phải ngải bùa Các mác hôn mê
Vung búa liềm đập phá cả trời quê
Khiến Cu ba trở về thời nguyên thủy

Quen thói man di hỗn mang tiền sử
Hắn bạo hành sinh sát khắp năm châu
Cậy thế chủ nhân quốc tế ma đầu
Khiêu khích cả siêu cường hợp chủng quốc

Quốc tế chết non một ngày thảm khốc
Khủng long lạc loài trơ trọi mồ côi
Bữa đói bữa no lây lất chợ đời
Đồng chí lánh xa như là của nợ

Thằng Kim ủn lo làm bom nguyên tử
Thằng Pu tin bận cướp của giết người
Thằng chệt Bình lo giết hổ đập ruồi
Đám Cộng Vẹm bận tranh giành vơ vét

Thằng Hugo Vê nê zu la đã chết
Biết còn ai cho bú mớm cầm hơi
Khủng long xót xa đen bạc cuộc đời
Âm thầm chết không một lời trăn trối

Bọn Vẹm phỉ thấy thời cơ đã tới
Bèn hô hào dân cả nước để tang
Hầu tỏ tình vô sản rất mênh mang
Và kiên quyết trên con đường xả ngải.

https://fdfvn.wordpress.com