Thực Tế Việt Nam

Mười hai lần đảng hội
Dân tộc đã về đâu
Từ khổ đau chết chóc
Đến nô lệ thảm sầu

Từ tên Hồ bán nước
Đến thằng Trọng buôn dân
Ngót trăm năm liềm búa
Đất nước một hầm phân

Một hầm phân chủ nghĩa
Nhung nhúc bốn triệu giòi
Hàng nghìn con quỉ đỏ
Sinh sát cả giống nòi

Một giống nòi vô cảm
Dòng dõi Lạc Long Quân
Lẽ nào cha ông thế
Mà con cháu vong ân?

Nhưng đó là thực tế
Trên đất nước Việt Nam
Nơi đảng đoàn Cộng sản
Đang thống trị toàn dân.

https://fdfvn.wordpress.com