Tam Ma Chiến Quỉ Sứ

Trân ác chiến xãy ra ngày cận tết
Tại Ba Đình, triều Sản, xứ Văn Lang
Tranh giành ngôi chúa tể đảng Vẹm gian
Lần tụ hội mười hai bầy yêu quái.

Con quỉ sứ thật hung tàn man dại
Vốn là giòng nhái bén xứ Cà mâu
Nhờ hấp tinh đại pháp lão Hồ râu
Đã nhanh chóng vươn lên thành tể tướng.

Hắn trí trá tham tàn ngoài tưởng tượng
Miệng nói ra toàn yêu nước thương dân
Mà bàn tay vấy máu kẻ bạo Tần
Và lòng dạ đã bao lần bán nước.

Bằng tham nhũng đặt lên hàng quốc sách
Hắn trở thành giàu có nhất Giao châu
Ban thưởng đàn em khanh tướng công hầu
Mua ơn nghĩa để dễ bề sai khiến.

Phe Tam ma đứng đầu là Lú khuyển
Hiện là vua triều Sản nước Nam man
Là học trò Các Mác rất chăm ngoan
Quyết mù quáng lên thiên đường phá sản.

Ma thứ nhì thuộc loài sâu loài sán
Loài ký sinh trong thảo mộc, con người
Hiện đang là chủ nước đảng đười ươi
Chuyên ăn có, a tòng theo khuyển Lú.

Ma thứ ba vốn thuộc nòi dê cụ
Nguyễn gian Hùng cháu rớt Nguyễn du Côn
Con đầu đàn cái quốc hội âm hồn
Chẳng quyền hạn và toàn là nghị gật.

Trận ác chiến sẽ long trời lở đất
Diễn ra một tuần bất kể ngày đêm
Cả loài người hồi hộp đón chờ xem
Riêng dân Việt chỉ thở dài ngao ngán.

https://fdfvn.wordpress.com