Lời Sám Hối Bi Thương

Lạy Tổ Quốc con vô vàn sám hối
Quì xuống đây thú tội dưới chân Người
Con một thuở đã lầm đường lạc lối
Theo Rợ Hồ phung phí tuổi đôi mươi

Con khờ dại một mùa Thu tháng Tám
Vung tầm vông dáo mác giữa Thăng Long
Cướp chính quyền của những Người Yêu Nước
Đem giang sơn trao đảng giặc Cờ Hồng

Con mê muội trong ngày Hai tháng Chín
Nghe lão Hồ bịp bợm bản tuyên ngôn
Nào độc lập nào tự do hạnh phúc
Rồi hiến dâng quỉ đỏ cả linh hồn

Con cuồng tín tin vào lời bác đảng
Trước búa liềm tuyên thệ nguyện hy sinh
Bác vĩ đại đảng vô cùng tuyệt đối
Dẫu búa rìu sấm sét hứa trung trinh

Con hăng hái lao vào trong kháng Pháp
Như bao người trai trẻ cứu non sông
Đâu có biết đảng Hồ kia lợi dụng
Xương máu mình cho Quốc tế Công nông

Con mù quáng đi vào Nam chiến đấu
Cứu anh em khỏi áp bức “ngụy” thù
Trước thực tại của Miền Nam yêu dấu
Con thấy mình là một kẻ mộng du

Ngày hôm nay tuy công thành danh toại
Có nhà cao vợ đẹp với con khôn
Có lương hưu và đặc quyền đặc lợi
Con tưởng như đánh mất cả linh hồn

Con tuy sống nhưng lòng con đã chết
Trước phủ phàng của đất nước hôm nay
Tổ quốc đang chơi vơi bờ hủy diệt
Dân tộc đang quằn quại cảnh tù đày

Một cái đảng hung tàn đang ngược ngạo
Tròng búa liềm lên nòi giống Tiên Long
Thờ Hồ tặc thay Hùng Vương Quốc Tổ
Dâng ngoại thù cơ nghiệp của cha ông

Lạy Tổ Quốc cúi mong Người soi xét
Tấm lòng con tha thiết quyết ăn năn
Từ bỏ đảng và đặc quyền đặc lợi
Trở về cùng chiến đấu với nhân dân.

https://fdfvn.wordpress.com