Cảm Ơn Cô Giáo Lam

1

Cảm ơn cô giáo sông Lam
Bài thơ cô viết đã làm bão giông
Quét vào chế độ nô vong
Xé toang bản mặt phản dân hại nòi
Đập bình mắm đảng tanh hôi
Vỡ tan tung toé chuột giòi bọ sâu
Văng ra xác rữa Hồ râu
Đống phân Các Mác trời Âu rước về.

Người dân trong nước hả hê
Giật mình thức tỉnh cơn mê đêm dài
Nhìn ra đất nước ngày nay
Điêu linh, lở lói, tù đày, tang thương
Réo nhau trên mạng xuống đường
Đấu tranh chống đảng bất lương gian tà
Diệt bầy quỉ đỏ yêu ma
Trả về Tổ Quốc sơn hà Việt Nam.

https://fdfvn.wordpress.com