Đảng Chết Là Chuyện Tất Nhiên

Miệng dãi mồm loa lũ dã nhân
Từ con chó Lú rặt ăn phân
Đến thằng thủ Phúc i tờ rít
Và con đĩ thúi rạc Kim Ngân

Chúng bay hò hét cũng hoài công
Ung thư đã phá nát tim lòng
Đảng kia hấp hối đang chờ chết
Chuột bọ sâu giòi khoét tứ tung

Mầm chết phát từ trong cái hang
Nơi con quỉ chúa đại hung tàn
Đang nằm tơ tưởng bao đào nhí
Và thuở làm vua đảng ác gian

Mầm chết lây qua lũ đảng nô
Những con quái thú Mác Lê Hồ
Đèo bòng thêm đít đuôi tư bản
Tẩu hỏa thành ma chẳng nấm mồ

Đảng Vẹm nay gần bốn triệu ma
Tuy đang vất vưởng cõi ta bà
Mà như đã chết bao tiền kiếp
Từ lúc buôn dân bán nước, nhà

Thì nay đảng chết chuyện đương nhiên
Chuyển hóa hay là diễn biến thiên
Cũng đều may mắn cho dân tộc
Thoát ách nô vong đảng búa liềm.

https://fdfvn.wordpress.com