Tiễn Apec

Anh P(h)ec giờ đã ra đi
Dân tôi ở lại được gì hôm nay?
Bao nhiêu hy vọng tháng ngày
Tan tành vỡ mộng đắng cay ngỡ ngàng
Than ôi một cõi thế gian!
Toàn là bịp bợm điếm đàng ma cô
Toàn là những cái mặt mo
Những con người nộm chuộng đô yêu tiền
Tiệc tùng ăn nói huyên thiên
Mà không một tiếng nhân quyền tự do.

Tội cho Bé Nấm ngây thơ!
Mỏi mòn con mắt đợi chờ Bà Trump
Buồn thay cho những ông trùm!
Xôi chùa nghẹn họng ôm hôn bạo quyền.

https://fdfvn.wordpress.com