Khai Bút Giao Thừa Kỷ Hợi

Pháo nổ đón xuân về trước ngõ
Giao thừa ủn ỉn một nàng heo
Con giáp cuối cùng rồi cũng đến
Mùa xuân bất tận vẫn không theo
Tổ quốc triền miên niềm tủi nhục
Dân tộc lay hoay cảnh khổ nghèo
Biết đến bao giờ cho đất nước
Quật cường xô ngã đảng hùm beo?

https://fdfvn.wordpress.com