Lời Nói Dối Ba Đình

Ngày hôm nay bảy hai năm về trước
Tại Ba Đình lời nói dối vang lên
Độc lập, tự do, công bình, hạnh phúc
Của một lão già xa lạ họ tên.

Dân chẳng biết lão ta từ đâu đến
Vẫn reo hò vang dậy tiếng hoan hô
Bản tuyên ngôn chứa bao điều mơ ước
Họ tuần hành nhảy múa giữa thành đô.

Họ theo lão lao vào trong kháng chiến
Bỏ gia đình, quên cả tuổi thanh xuân
Họ tình nguyện dâng đời cho tổ quốc
Tưởng mình đang tiếp nối bước tiền nhân.

Họ đâu biết lão già kia quái ác
Là tay sai trùm quốc tế Liên xô
Mục tiêu lão không phải là dân tộc
Mà hiến dâng Cộng sản cả cơ đồ.

Lão khôn khéo che ý đồ bán nước
Giấu búa liềm, lập chính phủ toàn dân
Giải tán đảng ma, đoàn quỉ, mấy lần
Hòng luồn lách thế thời mà thoát hiểm.

Khi đã chắc trăm phần trăm đắc thắng
Nhờ thế thần, dựa dẫm, bọn Tàu Nga
Lão trâng tráo trương ngọn cờ Cộng sản
Tròng búa liềm lên mảnh đất ông cha.

Để tỏ với quan thầy lòng hiếu thảo
Lão cúng dường hàng chục triệu sinh linh
Trong những đấu trường cải cách ruộng đất
Và cuộc tương tàn nam bắc đệ huynh.

Lão xung phong làm một tên xung kích
Và tự hào nhận lãnh ấn tiên phong
Trong trận giặc của tà ma chủ nghĩa
Đưa năm châu lên huyễn tưởng đại đồng.

Bản tuyên ngôn lão gọi là độc lập
Không hơn gì miếng giẻ rách chùi chân
Bởi sau đó là bức màn sắt máu
Chuyên chính độc tài phủ kín toàn dân.

Lời nói dối Ba Đình hai tháng chín
Tiếng chửi thề sa sả rủa non sông
“Đập dập dân tộc- chủ nghĩa phản bội
Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

https://fdfvn.wordpress.com