Vượn Trồng Người

Có con vượn già Pac Bó
Nổi cơn tính chuyện trồng người
Lìa đàn trốn qua Xô Viết
Học nghề chúa đảng đười ươi

Chúa đảng một trùm quốc tế
Hổn danh bạo chúa Lê nin
Thờ chằng Ân dzên Các mác
Chuyên nghề điều khiển âm binh

Vượn già được thầy chỉ giáo
Bao nhiêu quỉ quái ma đầu
Đồng thời sai đi khuynh đảo
Tại vùng Đông Nam Á Châu

Đến ngày ra trường mãn khóa
Vượn già được cấp ban khen
Một cờ lưỡi liềm cán búa
Một tờ Cộng Sản văn bằng

Vượn già mang chúng về xứ
Theo như chỉ dẫn “trồng người”
Gieo những hạt mầm chủ nghĩa
Lên miền đất nước xinh tươi

Hạt mầm lớn theo năm tháng
Nuôi bằng xương máu nhân dân 
Bón bằng gian manh thù hận
Thành những người vượn vô tâm

Ấy là “những con người mới”
Không hồn, không óc, không tim
Chỉ có lòng tham không đáy
Vận hành bằng thuyết Lê nin

“Người mới” không có gia đình
“Người mới” không có tổ quốc
“Người mới” không có tâm tình
“Người mới” chỉ là cái xác

Những cái xác người chôm chĩa
Suốt đời hát quốc tế ca
“Của cải trên trời dưới đất
Cuối cùng thuộc hết về ta”

Ngày nay nhìn lại đất nước
Vượn già như đã thành công
Người mới xã hội chủ nghĩa
Hoành hành khắp nẻo non sông.

https://fdfvn.wordpress.com