Mẹ Nấm

Phụ nữ như em có mấy người?
Liều mình đối mặt đảng đười ươi
Nước dân khốn khó, âm thầm khóc
Liềm búa hung hăng, ngạo nghễ cười
Nhớ thương con trẻ vừa lên bốn
Đau xót mẹ già đã bảy mươi
Dâng hiến cuộc đời cho tổ quốc
Hỡi các mày râu có hổ ngươi?

http:// fdfvn.wordpress.com