Việt Nam Về Đâu

Bạn tôi hỡi có bao giờ bạn hỏi
Đất nước mình rồi sẽ giạt về đâu?
Chiếc tàu ma xã ngãi giữa tinh cầu
Trôi tan tác lạc loài vào vô định

Trên tàu ma đảng vượn người chuyên chính
Giữ mái chèo bám chặt chẳng hề buông
Cánh buồm hoang liềm búa nát như tương
Cái la bàn đã vào tay cướp biển

Giặc cướp biển vùng Á đông khét tiếng
Vốn cũng là đồng chí lẫn đồng lân
Nhưng tham lam và độc ác vô ngần
Quyết thôn tính và mưu toan đồng hóa

Biển dậy sóng, trời tối đen nghiệt ngã
Chín mươi triệu người khốn khổ thương đau
Đám thuyền viên và thuyền trưởng trên tàu
Đang ra sức bạo hành và cướp bóc

Trong tiếng thét dậy trời hoà tiếng khóc
Tên Cận Bình vua cướp biển ra oai
Dẹp sạch tan lũ Vẹm khấu tay sai
Cứu hành khách khỏi đêm dài ác mộng

Nhưng sau đó là tủi hờn vô vọng
Cho giống nòi và tổ quốc Rồng Tiên
Kể từ đây đất nước sẽ triền miên
Chìm dưới ách của nghìn năm đô hộ.

https://fdfvn.wordpress.com