Hỏi Ông Trời

Ngày nào dân Đông Âu
bị tai họa thảm sầu
ách búa liềm nô lệ
Cộng sản tròng lên đầu

Họ hiên ngang vùng dậy
xua đuổi đảng tay sai
xô ngã ách độc tài
trong tay không tất sắt

Rồi trở về góp mặt
cùng thế giới năm châu
hưởng tự do dân chủ
cuộc sống lại tươi màu

Còn như dân tộc tôi
trót đã trăm năm rồi
búa liềm cứ đeo đẳng 
đày đọa mãi không thôi

Vẫn ma xó vượn người
giữa Thăng Long trù dập
và bầy phỉ đười ươi
đem nước dâng Tàu Tập

Trời sao nỡ bất công
ôi nòi giống Lạc long
đã làm gì nên nỗi
sa vào hố diệt vong?

https://fdfvn.wordpress.com