Vua Hùng Thịnh Nộ

Đất nước ta thằng nào ngông thế nhỉ?
Đứng huênh hoang trên khắp các tượng đài
Mặt gian hùng nham nhở bộ râu dê
Nam chí bắc tỉnh thành nào cũng có.

Hỏi mới biết thì ra Thành Tóc Đỏ
Thằng Chí Phèo hang Bắc Pó chồn hoang
Chó táp ruồi cướp được cái ngai vàng
Của con cháu Gia long thời Bảo Đại.

Ta trên chốn thiên đình nầy cũng thấy
Cả một bầy quỉ dữ phá nhà chay
Bảo Đại đang lo đối phó thù ngoài
Thì cái giặc trong nhà đà tác quái…

Hồ đã chết hồn thiên ma đày ải
Xác ra tro trong hoả ngục a tỳ
Thế mà bầy con cháu cứ ù lỳ
Bày đặt chuyện tượng đài thằng giặc nước.

Chính hắn đã dẫn voi về xâm lược
Rước búa liềm, thờ Các mác Lê nin
Khiến non sông không một phút thái bình
Cả dân tộc cảnh tương tàn cốt nhục.

Chưa đủ sao nỗi tủi hờn ô nhục?
Còn đổ ra ngàn tỉ tại Sơn la
Xây công trình kỷ niệm đứa gian tà
Giữa thời buổi dân ta còn nghèo đói.

Thì ra cái đảng này chuyên trục lợi
Ướp xác Hồ làm ma xó trong lăng
Xác đã hôi, thây đã hoá ra chằng
Nên tính chuyện xây tượng đài thay thế.

Ta sẽ vào tấu trình lên thượng đế
Cấm thằng Hồ kiếp kiếp chẳng đầu thai
Nhốt ngàn năm trong hoả ngục đoạ đày
Để nhân loại tránh được mầm tai hoạ.

Riêng cái đảng tội đồ đang cướp phá
Cháu con ta chẳng lẽ quá ươn hèn?
Mãi cam tâm chịu đựng ách bạo quyền
Đưa đất nước xuống vũng lầy nô lệ.

Hỡi hậu duệ Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Hãy tỏ mình xứng đáng với cha ông
Vì tự do không phải biếu cho không!
Và dân chủ phải kiên cường mới có!

https://fdfvn.wordpress.com