Giải Phóng

Giải phóng! Bọn chúng là cái chi?
Một loài người vượn rất man di
Từ trong rừng rú tràn lên phố
Theo điệu khèn ma quái Hồ ly

Giải phóng! Bọn chúng là những ai?
Một bầy thổ phỉ nghiệp tay sai
Vác cờ liềm búa đi ăn cướp
Mặt trợn bù nhìn đảng quái thai

Giải phóng! Bọn chúng đã làm gì?
Toàn là thủ đoạn kẻ gian phi
Pháo kích, gài mìn, và khủng bố
Cướp bóc không chừa một thứ chi

Giải phóng! Bọn chúng đã về đâu?
Sau ngày phỏng dái tự năm nào
Chúng đã bị cho đi tàu suốt
Đảng giành ôm hết mọi công lao

Giải phóng! Bọn chúng giờ ra sao?
Thằng thì bỏ chạy qua trời Âu
Đứa còn kẹt lại bu chân đảng
Dân chúng rủa nguyền nhục biết bao

Khốn thay giải phóng đã thành công!
Tàn phá Miền Nam của núi sông
Đánh mướn đâm thuê cho giặc Bắc
Dâng hiến Cộng đồ nghiệp tổ tông.

https://fdfvn.wordpress.com