Những Lưu Hiểu Ba Việt

Yêu nước như anh có mấy người
Bỏ đời êm ấm cảnh vui tươi
Lao vào giữa dầu sôi lửa bỏng
Chấp nhận gian nguy với nụ cười

Khói lửa ngút trời Thiên an Môn
Biểu tình chống đối Chệt du côn
Anh về với đoàn người tranh đấu
Khẩu hiệu, tay không, chọi súng đồng

Rồi anh lên tiếng bản tuyên ngôn
Yêu cầu giải tán đảng cô hồn
Giải trừ liềm búa phường vô sản
Dựng lại nhân quyền trên nước non

Ác đảng nhìn anh như cái đinh
Bao phen tù tội lắm cực hình
Nhân loại thương anh người bất khuất
Trao anh giải thưởng Vì Hòa Bình

Anh bệnh ung thư đã mấy năm
Không thang không thuốc chẳng người chăm
Tàu Cộng cầm anh cho đến chết
Đứa con trung hiếu của toàn dân

Nước tôi cũng nhiều Lưu Hiểu Ba
Nguyễn ngọc như Quỳnh, Trần thị Nga
Nguyễn văn Đài, Trần Huỳnh duy Thức
Cấn thị Thêu, và Đinh nguyên Kha…

Và còn biết bao nhiêu người nữa
Những con trung hiếu của quê nhà
Hiện đang quằn quại trong tù ngục
Càng nghĩ càng thêm nỗi xót xa.

https://fdfvn.wordpress.com