Dân Tộc Tế Thần

Dân tộc tôi hết đường nhúc nhích
Đã đến nước này chịu chết thôi!
Thúc thủ nằm im trong chiếc rọ
Cuộc bán mua đã ngã giá rồi

Chủ buôn là một tên Tàu hẹ
Đội lốt Việt gian Hồ chí Minh
Lái buôn là một tên Tàu khựa
Đông phương lão tà Mao tiên sinh

Chuyện bán mua ngã ngũ từ xưa 
Tiền cũng trao tay hồi dạo ấy
Lũ con cháu Hồ đã ngu dại
Nướng hết vào canh bạc bịp lừa

Đã đến lúc thực thi hợp đồng 
Con cháu họ Mao đang đòi gấp
Con cháu họ Hồ cũng đang mong
Để lâu e đêm trường lắm mộng

Chỉ tội cho dân tộc Việt Nam
Làm vật tế thần cho đại Hán
Dòng giống bất khuất bốn nghìn năm 
Một phút lỡ lầm phải vong mạng.

https://fdfvn.wordpress.com