Đập Rắn Cứu Mẹ

Mẹ Việt Nam yêu thương
trên bước đường gian khổ
đầy chông gai thách đố
đi tìm kiếm tương lai

vô cùng bất hạnh thay!
Mẹ gặp Hồ cẩu tặc
đang bán mình cho giặc
cõng rắn Cộng về nhà

tên Hồ đại tinh ma
vốn là chồn Pac bó
theo lệnh loài quỉ đỏ
về hãm hại giống nòi

thấy Mẹ đang chơi vơi
trên bước đường tấn thối
Hồ tặc mừng khấp khởi
cho rắn cắn Mẹ liền

con rắn Cộng cuồng điên
hung tàn và độc địa
cắn sâu vào thân Mẹ
nhả nọc độc liên hồi

ôi Mẹ Việt Nam tôi!
bốn nghìn năm dũng liệt
một giờ cam thất tiết
trong nỗi niềm xót xa

rắn Cộng Sản gian tà
vớ được mồi béo bở
dịp nghìn năm một thuở
lẽ nào chịu buông tha

chỉ còn cách dân ta
trăm triệu người như một
đập chết con rắn độc
để cứu Mẹ mà thôi.

https://fdfvn.wordpress.com