Những Khuôn Mặt Thớt

Những khuôn thớt dùng bằm rau chặt cá
In hằn sâu ngàn vết chém mặt mày
Vẫn gồng mình hứng chịu những chua cay
Nhân thế thường gọi đùa “trơ mặt thớt.”

Nhưng bản mặt bốn cha con nhà Ếch
Còn chai lì hơn mặt thớt tanh tao
Mặc người dân tè xuống hoặc ị vào
Vẫn trơ trẽn dạn dày như gỗ đá.

Ấy nhờ chúng học làm theo gương bác
Thuở nào đi rao bán cả non sông
Thuở nào về lừa bịp bản tuyên ngôn
Rồi dâm loạn cùng đàn con lũ cháu.

Ấy nhờ chúng noi gương bao tiền bối
Nào Đồng điên hạ bút ký công hàm
Nào Giáp hèn vòng xoắn đặt tàm nham
Nào Duẩn ác búa liềm vung chém mướn.

Và có lẽ nhờ con dòng cháu giống
Nên ba con nhà Ếch thật tài ba
Tuổi còn non, lì đã chẳng thua cha
Đều đáng gọi là một phường vô sỉ.

Bốn bộ mặt điển hình cho đảng quỉ
Cha điêu ngoa, trí trá, độc, tham, tàn
Con hoạt đầu, trâng tráo, khốn, hèn, gian
Là đại biểu bốn triệu thằng đảng vượn.

Một chế độ gồm toàn khuôn mặt thớt
Một đảng đoàn toàn ếch chúa ếch con
Đang đoạ đày, độc trị, giống Tiên Long
Ôi sỉ nhục! Ôi tủi buồn! Dân tộc Việt.

https://fdfvn.wordpress.com