Tập Hoàng Đế và Món Ếch Chiên Bơ

Tập hoàng đế nước thiên triều bành trướng
Nghe tin bầy nô bộc ở phương nam
Giành uống tranh ăn, đấu đá om sòm
Dân phẫn uất, búa liềm nguy sắp đổ.

Tập vội vã thân hành sang tại chỗ
Trước thanh tra giám sát đám tôi đòi
Sau hà hơi tiếp sức đảng bôi vôi
Đang giãy chết cố bu vào chiếc ghế.

Tập cũng muốn chuyến nầy nhân một thể
Trước cái ngày đại hội đảng quần ma
Thăm anh chàng Trư đại tướng gà nhà
Trúng độc chưởng rét run nằm chờ chết.

Nhưng mục đích là nắn gân Ba Ếch
Sắp lên ngôi đầu sỏ đảng búa liềm
Kiêm nhiệm luôn chức chủ nước đàn em
Cho Tổng Lú, Tư Sâu đi tàu suốt.

Tập yên chí với con bài Ba Ếch
Hắn là trùm tham nhũng xứ An nam
Vung bạc tiền mua chuộc hết đàn em
Thì cả đảng sẽ đồng tâm nhất trí.

Tập khoái trá xoa tay cười đắc ý
Nói với bà hoàng hậu Bành lệ Viên:
“Con ếch này ướp sả ớt đem chiên
Thành một món liên hoan Ngày Đồng Hoá*”

*Ngày Đồng Hoá theo mật ước Thành Đô vào 2020

https://fdfvn.wordpress.com