Đêm Trong Tù

Trăng vỡ ngập đồi hoang
Sương trùng giăng núi thẳm
Cánh nhỏ vượt không gian
Chim bay về tổ ấm
Từng đêm ta thao thức
Ngồi ngắm cảnh núi rừng
Thương nhà tan nước mất
Trào nước mắt rưng rưng
Hổ gầm kêu sông núi
Người khóc xót quê hương
Ô hay người với thú
Cùng một nỗi bi thương.

Nam Hà 78